MUĞLA ŞİVESİ, YÖRESEL SÖZLERİ BÖLÜM 7

Muğla yöresel sözleri bölüm 7

Muğla şivesi?

Okadar samimi cümlelerki konuştukça konuşası geliyor!

 

Muğla yöresi halkının şiveli konuşması, karşısındaki insana samimi bir duygu hissettirir. Cümleler bazen güldürür bazen düşündürür. Sizlere en çok kullanılan yöresel sözler ve bu sözler ile ilgili örnek cümleri paylaşıyoruz. Hadi okuyuverin gari :)

 

Irgılamak

Alakadar etmemek, ilgilendirmemek anlamında kullanılır.

Bizim oğlan bu konu seni ırgalamaz.


Okuntu

Davetiye anlamında kullanılır.

Gızanların okuntularını hazırlapduruz.


Bardaş kurmak

Yer sofrasında ayakların iç içe geçmesi ile bir oturma şeklidir.

Az ufak otur bardaş kurma len.


Akyüz okarı

Belini yere dayayarak uzanma ve uyuma anlamında kullanılır.

Benim herif akyüz okarı uyur başke hiç bi iş yapmez.


Zabala

Sabahleyin anlamında kullanılır.

Adama bak len zabala koşup gelmiş cavurun eniği.


Akideş

Arkadaş anlamında kullanılır.

Akideş yokarı mı gidip durun aşağı mı söle bakem.


Ganırmak

Eğmek, bükmek anlamında kullanılır.

Ende çivinin kafasını ganır bakem.

 

Paylaş